RAGNHILD HOV

Helsevernetaten i Bergen kommune som skal føre tilsyn med at den nye røykeloven, vil foreta inspeksjoner fra første dag.

— Kampen om hvorvidt kommunene får beholde inntektene av eventuelle tvangsbøter, skal jeg ta med departementet ved siden av, forsikrer helsebyråd Trude Drevland.

I går ble det mye oppstuss rundt byråden etter at hun sa nei til å drive røykebøter på statens vegne. Byråden mener det er rett og rimelig at kommunene beholder inntektene av eventuelle bøter selv.

I går hadde hun et møte med leder for helsevernetaten, Sonja Skotheim for å avklare og diskutere retningslinjene for hvordan tilsynet skal foregå.

Begge to understreker overfor BT etter møtet at helsevernetaten kommer til å prioritere tilsyn med utestedene de kommende ukene.

Skotheim vil ikke i røpe detaljer om hvordan tilsynet skal foregå. Men hun understreker at de første ukene kommer inspektørene til å være ofte på utestedene for å se til at loven overholdes.

— Fem-seks inspektører vil være i arbeid, sier hun.