Arveoppgjøret i kjølvannet av Orderud-saken kan bli interessant pensum for fremtidens jusstudenter, for det er flere mulige utfall av saken enn man skulle tro.Per Orderud er i utgangspunktet enearving til sine foreldre, Kristian og Marie, og til søsteren Anne Orderud Paust. Men da Nes herredsrett fant ham skyldig i å ha medvirket til drapet på de tre, ble Per Orderud som kjent også fradømt arveretten.Inntil drapssaken er ferdig i rettssystemet, og det kan ta flere år, er det uvisst hvem som arver. Blir dommen rettskraftig, etter ankebehandling i lagmannsretten og trolig Høyesterett, er det 16 personer som har arverett til verdiene etter Kristian og Marie Orderud. Blant dem er Hans Orderud, som fant de tre drepte i kårboligen i pinsen 1999. Han er yngste bror til den drepte Kristian Orderud.

Per Orderud kan faktisk bli eier av gården, selv om han skulle bli fradømt arveretten etter sine foreldre. Det er nemlig ikke rettslig avgjort hvem som eier gården.ý Per Orderud vant som kjent den sivile rettssaken mot faren i Nes herredsrett i 1998. Da vant han retten til gården, men faren anket dommen. Tvisten om gården skulle behandles på nytt igjen i lagmannsretten, men det ble det aldri noe av på grunn av trippeldrapet som skjedde i pinsen 1999, opplyser advokat Christian Lundin.Han bestyrer nå boet etter Kristian og Marie Orderud.Hvem som eier gården kan først bli avgjort gjennom en ny sivil rettssak: en behandling av Kristian Orderuds anke fra 1998. Motparter i en slik rettssak vil bli Per Orderud, som hevder at han fikk overdratt gården i 1998, og arvingene etter Kristian og Marie Orderud, som kan hevde at gården aldri ble overdratt fra far til sønn.En slik sivil rettssak ligger foreløpig på is, i påvente av en rettskraftig dom i trippeldrapssaken.

Et viktig spørsmål er altså hvordan de 16 arvingene i familien vil stille seg til en tvist med Per Orderud om gården, etter at en eventuell dom i trippeldrapssaken er blitt rettskraftig. De kan i teorien trekke hele det sivile søksmålet, slik at den sivile dommen fra Nes herredsrett blir stående og Per Orderud blir eier av gården. Et annet alternativ er at de står på sitt for å vinne ankesaken om gården.Hvis arvingene er uenige, vil bobestyrer Christian Lundin fullføre den sivile rettssaken på vegne av dem som ønsker det.Hvordan arvingene faktisk vil stille seg til dette er uklart. Et medlem av Orderud-familien sier til NTB at dette ikke er noe diskusjonstema blant arvingene. De vil vente til trippeldrapssaken er avgjort.