Både professor Anders Todal Jenssen ved NTNU i Trondheim og professor Tor Bjørklund ved Institutt for statsvitenskap i Oslo er samstemt i denne analysen av Fremskrittspartiets potensial.

De som innbiller seg at innvandringsspørsmålet ikke lenger betyr så mye for velgernes vandringer, må med andre ord tro om igjen.

Bjørklund understreker at stadig nye aspekter ved innvandringen gir grobunn for flere Frp-sympatisører. Kjønnslemlestelse, henteekteskap og andre former for kvinneundertrykking får til og med hjemlige feminister til å se med forsonlige øyne på deler av Frp-politikken.

— Et sikkert kort

— Det sier en del når også stortingsrepresentant Saera Khan fra Ap støtter forslaget om å innføre 24 års aldersgrense for å gifte seg med en utenfor Europa, mener Tor Bjørklund.

Han nevner videre at mellom en fjerdedel og en tredjedel av velgerne er skeptiske til den innvandringspolitikken som føres. For Frp er dette temaet et like sikkert kort som det i sin tid var for Høyre å spille på sikkerhetspolitikken.

— Når innvandringsdebatten spiller så stor rolle, viser det bare at det ikke lenger er så mange andre saker som skaper skikkelig engasjement, mener professor Bjørklund.

Samarbeidet i fare

Anders Todal Jenssen sier på sin side at han er litt overrasket over at Frp igjen satser så hardt på uviljen mot innvandringen, fordi muligheten for bredt borgerlig samarbeid i 2009 dermed settes i fare. Både KrF og Venstre blir provosert av Frp.

— Det kan på den annen side tenkes at Frp har innsett at det er på tide å «vedlikeholde» partiets strenge innvandringsprofil, etter at den i lengre tid er tonet noe ned. Den norske opinionen er så restriktiv i innvandringsspørsmål at partiet fortsatt har en del å hente. Jeg ser ikke vekk fra at Frp har valgt en strategi der det bevisst ønsker å fiske Ap-velgere, mener Todal Jenssen.

Spenning helt til slutt

— Kan vi allerede nå spå at Frp vil gjøre et godt valg til høsten?

— Ustabilitet er det mest stabile trekk ved Frp. Oppslutningen i dag sier lite om hva vi har i vente. Partiet har vanligvis gjort det best ved riksvalgene, men har etter hvert bygget opp en god organisasjon også på lokalplanet. Jeg tipper at vi må vente like til valgdagen før vi virkelig aner hvor det bærer, sier han.