– Mange av forslagene strider mot internasjonale avtaler. Det er uaktuelt for Høyre å bidra til at Norge bryter internasjonale konvensjoner, sier Bent Høie (H) i kommunal— og forvaltningskomiteen til NTB. Han gjør det klart at mange tiltak må bort dersom det skal bli noe av et regjeringssamarbeid.

– I et samarbeid må alle parter gi og ta. Men det er uansett uaktuelt for Høyre å gå med på forslag som strider mot internasjonal rett. Norge har som et lite land stor glede av at større land respekterer folkeretten, sier Høie.

Døra på gløtt

Heller ikke for Venstres del danner dokumentet noe godt grunnlag for et mulig regjeringssamarbeid.

– Det er et underlig forsøk på å nøre opp under fordommer på noen områder og et ønske om å framstå som ordentlig på andre områder, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande til NTB.

Bent Høie sier at Høyre vil vurdere hvert enkelt tiltak nøye, og Venstre er heller ikke avvisende til alt.

– Jeg har ikke lyst til å sable ned alle forslagene. Rapporten inneholder noe som er rart, noe som er bra og noe som er dumt. Det kanskje dummeste er forslaget om å fjerne ordningen med opphold på humanitært grunnlag. Det vitner om at Frp ikke har skjønt hvor snevert og strengt asylsystemet allerede er, sier hun.

Ifølge Bjørg Tørresdal i Kristelig Folkeparti Tørresdal bidrar innvandringsdokumentet til å forsterke KrFs motvilje mot å sitte i samme regjering som Frp.

– Vi har sagt at det ikke er aktuelt for oss å gå i regjering med Frp. Innvandringspolitikken er ett av områdene der avstanden mellom KrF og Frp er størst, sier hun til NTB.

Ingen livlinje

«Panikkartet», sa arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) om innvandringsmeldingen som Frp la fram torsdag. Men partiets innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen benekter at meldingen er en livlinje for et parti satt i skyggen av klimapolitikk og svake meningsmålinger.

– Overhodet ikke. Gruppen som har jobbet med denne rapporten ble nedsatt allerede våren 2006, sier Amundsen til NTB. Rapporten inneholder 62 forslag som alle har til hensikt å skjerpe en innvandrings- og integreringspolitikk som Frp mener er utformet av en «politisk korrekt og såkalt intellektuell venstreelite».

Språktest av fireåringer, 24-årsgrense ved familiegjenforening og kommunal vetorett ved bosetting av asylsøkere er blant tiltakene som foreslås

– Språktest av mor og barn skal gjøres i forbindelse med fireårskontrollen, for eksempel av helsesøster, for å avdekke sviktende norskkunnskaper og omsorgssvikt, sier Amundsen.

Frp vil også gi kommunene vetorett ved bosetting av asylsøkere og gutter med ikkevestlig bakgrunn opplæring i likestilling på skolen. Partiet vil avvikle morsmålsundervisningen i skolen, legge ned Utlendingsnemnda og fjerne ordningen med opphold på humanitært grunnlag.