På kriminalstatistikken i Norge topper innvandrere fra Øst-Europa og innvandrere fra den tredje verden, ifølge Dagsavisen.

Men nå har en gruppe forskere som har utarbeidet en rapport for EU-kommisjonen kommet frem til at innvandring ikke skaper kriminalitet.

-Rapporten viser at det ikke finnes noen direkte årsakssammenheng mellom innvandring, kriminalitet og arbeidsledighet, fastslår forskerne.

De mener tvert imot at det er innbyggerne i de europeiske landene som selv skaper en klasse kriminelle innvandrere. Dette gjøres ved at innvandrere blir mistenkeliggjort, sett på som en gruppe og dermed kriminalisert i samfunnet gjennom mediene.

Forskerne understreker viktigheten av å integrere innvandrerne i samfunnet og da særlig følge opp innvandrerbarn i og utenfor skolen.