Det kommer frem i en i en ny studie som er utført ved Norsk institutt om oppvekst (NOVA). Det er første gang man har tall på dette, skriver Dagbladet.

– Vi står ovenfor den motsetningsfulle situasjonen at innvandrerungdom både har høyest utdanningsambisjoner og samtidig størst engstelse for ikke å få arbeid – selv om de tar utdanning, sier Tormod Øia som er forsker ved NOVA og er mannen bak rapporten «Innvandrerungdom – integrasjon og marginalisering».

I 2003 skrev Øia en avhandling som viser at innvandrerungdom og spesielt andre generasjons innvandrere begår flere grove kriminelle handlinger enn norsk ungdom generelt.

– Når ungdom føler de ikke har noen framtid i arbeidsmarkedet, så føler de heller ikke at de har noen framtid i vårt samfunn. Dermed faller motivasjonen for skolen bort og kriminalitet blir et rasjonelt alternativ, sier Øia.

– Det finnes bare en løsning. Gi dem ei framtid og gi dem en jobb. Skap en forventning om at det er mulig å gjøre karriere, sier Øia.