HILDE KRISTIN STRAND

Det er På Høyden, Universitetet i Bergen (UiB) sin nettavis, som forteller om den nye undersøkelsen.

Professor i psykologi ved UiB, David Lackland Sam, er en av forskerne i det internasjonale ICSEY-prosjektet (International Comparativ Study of Youth).

Han mener resultatene er oppsiktsvekkende.

— I noen tilfeller viser ungdom med innvandrerbakgrunn seg å være mer fornøyde og tilpassede enn ungdom uten innvandrerbakgrunn, og de skiller seg på ingen måte negativt ut, sier Lackland Sam til På Høyden.

Undersøkelsen er gjennomført i 13 land, blant annet i Norge. Til sammen 8000 ungdommer mellom 13 og 18 år, med og uten innvandrerbakgrunn, har svart på en rekke spørsmål. Samlet viser undersøkelsen at selvtilliten er noe høyere blant innvandrerungdom enn ungdommer med foreldre fra de undersøkte landene. I Norge er situasjonen ganske lik for de to gruppene.

Lackland Sam understreker at det er både individuelle forskjeller og forskjeller mellom de ulike innvandrergruppene.

— I Norge viser undersøkelsen for eksempel at pakistanere er mer tilfreds med livet enn ungdom med tyrkisk bakgrunn, sier professoren.

ICSEY-studien viser også at holdningene til integrering er positive blant unge med innvandrerbakgrunn.