Dette viser en fersk undersøkelse om utdannelsesnivået blant annengenerasjons innvandrere som doktorgradsstipendiat Silje Noack Fekjær ved Universitetet i Oslo har gjennomført.

– For dem som kommer fra Vietnam, India og Sri Lanka er sjansen for å ta utdannelse minst like stor som for etniske nordmenn. Men minoritetsbefolkningen samlet sett kommer dårligere ut, sier Fekjær til Aften.

På bunnen av utdannelsesstatistikken kommer ungdommer med foreldre fra Somalia, Marokko og Tyrkia. Blant annengenerasjonsungdom er det hele 40 prosent som ikke fullfører videregående, mens beskjedne 1-2 prosent tar høyere utdanning.

Funnene i Fekjærs undersøkelse viser at det er på videregående flest innvandrerelever faller fra.

– Det er der vi må sette inn tiltak, sier hun til Aften. Hun mener at det store skillet i utdannelse handler vel så mye om sosial ulikhet som om hvor innvandrerne kommer fra.

– Mange av innvandrerungdommene har foreldre med lavere inntekt og utdannelse enn befolkningen for øvrig. Det er mye av årsaken, sier Fekjær.