Det kommer frem i et forskningsprosjekt ved NIFU STEP, som ennå ikke er avsluttet. Undersøkelsen er gjennomført blant første— og annengenerasjonsinnvandrere på Østlandet.

En firedel av dem som ikke besto, har strøket i mer enn ett fag. Undersøkelsen viser også at innvandrerelevene ikke bare sliter i norsk. Andelen som har strøket i samfunnsfag, geografi eller historie er fire ganger så stor som blant etnisk norske elever.

— Det viser at språklige vanskeligheter hos minoritetsspråklige gir seg utslag i flere fag. Norskopplæringen kan derfor ikke bare være norsklærernes ansvar, sier forsker Berit Lødding.