I første kvartal 2008 var én av fire arbeidsledige i Norge førstegenerasjonsinnvandrere. 10.094 av de 42.000 registrerte arbeidsløse er innvandrere, og innvandrere har aldri før utgjort en så stor del av de arbeidsledige. Hovedårsaken er at ledigheten faller mer blant nordmenn enn blant innvandrere, og at innvandringen til Norge øker, skriver Aftenposten.

Nok en gang er det somalierne som kommer dårligst ut. Én av fem somaliere har ingen jobb å gå til. Over 10 prosent blant innvandrere fra Irak, Algerie, Det palestinske området, Sudan, Liberia og Kongo står også uten jobb.

Lavest ledighet er det blant innvandrere fra Baltikum, Asia og Øst-Europa. Blant polakker og filippinere er ledigheten på 2,5 prosent.

Abdirahman Ahmed Mohammed fra Somalia er blant de heldige somalierne som har jobb. Han kan vise til hovedfag i samfunnsøkonomi, og driver smoothiebar, kaffeshop og isbil. Han mener somalierne vil jobbe dersom de får sjansen.

– Ungene må få leksehjelp, kvinnene må føde færre barn, alle må lære norsk og flere må få sjansen til å vise at de kan jobbe. Jeg kjenner mange somaliere som gjerne vil i arbeid, men som møter stengte dører, sier han.