Ifølge den nye rapporten var 44 prosent av pasientene ved den regionale sikkerhetsavdelingen i Helseregion Sør-Øst av utenlandsk opprinnelse.

På landsbasis var 15 prosent av de innlagte i 2005 av en annen opprinnelse enn norsk. Av totalt 210 pasienter var 25 førstegenerasjonsinnvandrer. 15 av disse var asylsøkere, viser rapporten «Norske sikkerhetspsykiatriske avdelinger 2005» fra psykiaterne Pål Hartvig og Ellen Kjelsberg.

— Innvandring medfører økt psykisk sykelighet. En innvandringssituasjon er forbundet med høyere psykisk press og vanskelige tilpasningsforhold. Økt stress kan komplisere den mentale tilstanden, sier Hartvig til Vårt Land.

For å illustrere saken, viser han til undersøkelser gjennomført av professor Ørnulv Ødegaard på 1930-tallet. Ødegaard fant ut at nordmenn som emigrerte til USA hadde høyere forekomst av psykiske sykdommer enn de som ble igjen i Norge.

— Det er vanskelig å være innvandrer, selv om det også var vanskelig der de kom fra, sier Hartvig.

Det finnes tre regionale og 15 fylkesdekkende sikkerhetsavdelinger med plass til 230 pasienter. De fleste er overført fra vanlig psykiatri fordi de er for vanskelige og farlige for vanlig psykiatri, ikke som følge av lovbrudd, presiserer Hartvig.

— Andre er dømt til tvunget psykisk helsevern etter paragraf 39 i straffeloven etter at de ble funnet utilregnelige og psykotiske i gjerningsøyeblikket. Blant disse er det en overhyppighet av ikke-norske, sier Hartvig.