Tallene blir brukt som grunnlag for en rekke artikler i byråets magasin Samfunnsspeilet. Definisjonen av innvandrer som SSB benytter er «personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre, og de barna foreldrepar med slik bakgrunn får etter at de er kommet til Norge».

Hvis man i stedet hadde valgt Nederlands definisjon, der man opererer med at personer med en utenlandsfødt forelder også tilhører innvandrerbefolkningen, ville Norge hatt 225.000 flere innvandrere, altså over 600.000.

208 land

Det er innvandrere fra 208 ulike land i Norge. Fra 54 land er det mindre enn 20 innvandrere, mens 15 land har flere enn 10.000 innvandrere i Norge.

Den største innvandrergruppen kommer fra Pakistan, men er likevel ikke større enn at den utgjør sju prosent av totalen. Fra 1970 til i dag har antall innvandrere fra det SSB kaller «vestlige land» økt fra 50.000 til 102.000.

Fra det tidligere Øst-Europa var det for 35 år siden 6.000 personer med opphold i Norge. I dag er det 68.000. I 1970 var det knapt 4.000 personer fra land i Afrika, Asia og Latin-Amerika i Norge. I dag kommer 217.000 fra land i disse verdensdelene.

Flest i Oslo

I Oslo er det registrert 193 nasjonaliteter blant innvandrerbefolkningen. Hovedstaden står i en særstilling, men selv en såpass liten kommune som Elverum har innvandrere fra 66 land.

Innvandring er likevel ikke et helt nytt fenomen i Norge, skriver SSB. Ved folketellingen i 1865 var 41 prosent av befolkningen i Vadsø innvandrere, de fleste kom fra Finland.

At innvandring engasjerer, har også SSB registrert. På Aftenposten.no var det den 25. august 2006 registrert 100.000 debattinnlegg knyttet til innvandring mens tilsvarende tall for miljøvern var 3.700 og for pensjonsreformen bare 500.