SSB endrer ordbruken for å bedre gjenspeile at det norske samfunnet er flerkulturelt, melder byrået fredag.

Dagens samlebetegnelse «innvandrerbefolkningen», som er blitt mye brukt som samlekategori for innvandrere og deres norskfødte barn, erstattes med «innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre».

– «Innvandrerbefolkning» har vist seg å være en problematisk kategori, først og fremst fordi norskfødte barn av innvandrere ikke er så lik sine foreldre at det er hensiktsmessig med en samlet statistisk gruppering, skriver Minja Tea Dzamarija i en artikkel i Samfunnsspeilet 4/2008 der hun redegjør for SSBs revisjon av begrepsbruk i innvandrerstatistikk.

Les artiklene her

Kun personer som tidligere ble definert som «førstegenerasjons innvandrere» vil fremover omtales som innvandrere.

Videre vil begrepene «vestlig og ikke-vestlige» fjernes. Ifølge SSB bygger begrepet på et verdensbilde fra den kalde krigen, som ikke lenger er hensiktsmessig å bruke. Derfor vil SSB heretter gruppere land etter verdensdeler.

SSB mener de nye betegnelsene både er mer presise og inkluderende.