Halvparten av de rundt 20.000 voksne etterkommerne av innvandrere i Norge bor fortsatt hjemme hos mor og far, mens andelen er 20 prosent for innvandrerbarn med svenske og danske aner.

Det viser en rapport fra Norsk institutt for by— og regionforskning (Nibr).

Flere kvinner flytter ut

Forskerne har prøvde å finne ut hvordan etterkommerne av ikke-vestlige innvandrere klarer seg på boligmarkedet.

Alle personer mellom 18 og 40 år som er barn av innvandrere fra Pakistan, Tyrkia, Marokko, India, Vietnam og Chile har deltatt i undersøkelsen. Forskerne har sammenlignet disse med etterkommere av svensker og dansker, skriver Aftenposten.

Det er flere kvinner enn menn blant etterkommere med ikke-vestlig bakgrunn som har flyttet hjemmefra. Blant de med tyrkisk bakgrunn eier 25 prosent av kvinnene egen bolig, mens bare 18 prosent av mennene gjør det.

– Morsomt funn

– Det er et morsomt funn, for nordmenn tror ofte at likestillingen ikke har kommet så langt i de tradisjonelle innvandrergruppene, og økonomisk likestilling er viktig for kvinner, sier forsker Susanne Søholt ved Nibr.

Hos etterkommere av svensker og dansker er det omvendt. 44 prosent av mennene og 40 prosent av kvinnene eier egen bolig.