Dommen gjelder i utgangspunktet en sak mellom Østlandske Autoberging og en bileier som fikk bilen sin tauet bort etter å ha parkert ulovlig. Bileieren nektet for at det var grunnlag for inntauingen og klagde til Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet kom fram til at inntauingen var urimelig etter Markedsføringsloven, men Østlandske Autoberging var uenig og saken ble sendt over til Markedsrådet for avgjørelse.

Markedsrådet konkluderte med at Østlandske Autoberging ikke har adgang til å benytte seg av denne framgangsmåten og ba firmaet om å avholde seg fra denne praksisen i framtida.

Firmaet brakte saken inn for tingretten og vant fram med sitt synspunkt. Da anket staten ved Barne— og likestillingsdepartementet saken til lagmannsretten, som gå staten medhold.

Saken ble så anket til Høyesterett, som nå har stadfestet tingrettens dom. Staten dømmes til å betale firmaet 142.890 kroner i saksomkostninger.

I dommen viser Høyesterett blant annet til at det er lang praksis og sedvane i Oslo for at private firmaer har adgang til å kreve gebyr for å tilbakelevere biler som er fjernet etter ulovlig parkering.

Høyesterett sier også at det ut fra søksmålsbyrden er ønskelig å opprette en klageordning for bileiere som mener at de urettmessig har fått bilene sine tauet bort og holdt tilbake. (©NTB)