Blir det riktig ille, kan fanger som er dømt for mindre alvorlige forhold, enten få straffeavbrudd eller bli bedt om å sone resten av dommen hjemme, sier regiondirektør ved Kriminalomsorgen Øst, Ellinor Houm, til VG.

Hun understreker at fanger som samfunnet skal beskyttes mot, ikke skal løslates.

Straffeavbrudd betyr at fangene slippes fri en periode og så kommer tilbake for å sone resten av straffen når pandemien er over.

For å ha kontrollen over dem kan det bli aktuelt å bruke elektronisk fotlenke eller at Kriminalomsorgen foretar hjemmekontroll og urinprøver.

Per Sandberg i Fremskrittspartiet er skeptisk og mener at man heller burde vurdere å ta i bruk militærleirer til soning eller samfunnstjeneste i stedet for at fangene slipper straff.

Forberedt på utbrudd

Svineinfluensa er foreløpig ikke noe problem i Bergen fengsel, men fengselsdirektøren forbereder seg på et utbrudd.

– Det første vi vil gjøre dersom ansatte og innsatte blir syke er å redusere aktiviteten inne i fengselet, det vil si stoppe arbeid og skolegang, sier Ketil Evjen.

Dersom svineinfluensaepidemien rammer hardt, vil man også her vurdere løslatelser.

– Dette vil være personer som soner for mindre alvorlige forbrytelser, for eksempel korte narkotikadommer eller mindre vinningsforbrytelser. Vi vil ikke løslate personer som utgjør fare for andres liv og helse, understreker fengselsdirektøren.

Køene vil øke

Han sier fengselet uansett ikke vil løslate i stort omfang, og at en slik vurdering vil gjøres i samarbeid med regionale og nasjonale myndigheter.

Før løslatelser blir aktuelt vil man forlenge permisjoner, slå sammen avdelinger, gi soningsavbrudd og stoppe innbooking, ved at folk som venter må stå lenger i kø.

Den største utfordringen blir å skaffe ekstra bemanning i et allerede hardt presset marked.

– Det er vanskelig for oss, og de friske vil nok måtte jobbe mer, sier Evjen.

Synes du fanger bør løslates ved en svineinfluensaepidemi? Diskuter saken under.