Privatetterforsker Tore Sandberg, som bisto Fritz Moen med gjenopptakelse av de to drapssakene, sier til NTB at han foreløpig er avventende i påvente av mer detaljer.

– Blodet som nå er sikret fra avdøde, må kontrolleres opp mot blodtypen fra Sigrid-saken. Hvis det er samme blodtype, så vil jo det være svært interessant, men ikke noe avgjørende teknisk bevis, sier Sandberg til NTB.

Han vil nå kontakte juristen som har saken for å få nærmere detaljer.

Fritz Moen rakk å bli frikjent for det ene drapet før han døde. Sandberg sier at han likevel ikke har sluppet saken.

– Nå forbereder vi også gjenopptakelse av den andre saken. Hvilken betydning denne tilståelsen vil ha, er det vanskelig å si noe om før vi får mer detaljer, sier Tore Sandberg.

Utarbeider rapport

Den 67 år gamle mannen som var innlagt på Sykehuset Namsos, fortalte sist helg flere blant personalet på sykehuset at han hadde kvalt minst én jente i Trondheim på 70-tallet. Tirsdag døde han før politiet rakk å avhøre ham nærmere.

– Nå skal vi utarbeide en rapport og så er det opp til statsadvokaten å avgjøre hva som skal skje videre i saken, sier fungerende påtaleleder Kjell Erik Waclawczyk i Sør-Trøndelag politidistrikt til NTB.

Politiet regner med å oversende rapporten til statsadvokaten i løpet av januar.

Politiet koblet inn

Den døende mannen sa til sykehuspersonalet at han ville lette sitt hjerte og sin samvittighet før han døde. Etter ønske fra mannen selv, ble politiet koblet inn, og to tjenestemenn fra politiet i Namsos rakk å ha en ti minutter lang samtale med ham mandag kveld.

– De to tjenestemennene gjennomførte en samtale med mannen. I løpet av de ti minuttene de var inne hos ham, fortalte mannen at han var av den formening at han hadde noe med drapene på Sigrid og Torunn å gjøre. Han var ikke helt sikker på om han hadde utført begge, men iallfall det ene, forteller Waclawczyk.

Det skal ha vært fordi han var ruset ved begge anledninger at mannen ikke var helt sikker på om han drepte begge jentene.

– I løpet av samtalen kom det fram veldig få detaljer som kan hjelpe oss videre i saken, men i tillegg til at vi har undersøkt mannens hjem for å sikre oss eventuelle spor, har vi foretatt avhør av helsepersonell og andre som har hatt tilknytning til mannen, sier Waclawczyk .

Sikret bevis

Politiet har samlet inn det som er mulig av bevismateriale, blant annet blod og DNA.

– Men saken er veldig gammel, og det er ikke mye å bygge på fra den tiden drapene skjedde, sier Waclawczyk til NTB.

Ifølge undersøkelser som Trønder-Avisa har gjort, hadde mannen langvarige psykiske problemer og var innlagt på psykiatriske institusjoner gjentatte ganger siden 70-tallet. Han skal også ha hatt omfattende rusproblemer.

Uskyldig dømt

Moen ble i 1978 dømt til 16 års fengsel for drapet på den 20 år gamle Sigrid Heggheim i 1976, og tre år senere ble han dømt til ytterligere fem års fengsel for drapet på Torunn Finstad, også 20 år gammel, som ble begått i 1977. Til sammen sonet han 18 og et halvt år av dommen.

Moen var sterkt funksjonshemmet og bodde hele sitt liv på institusjon. Han var nesten døv, og psykiaterne mente han var psykotisk. Han var også lam i høyre arm.

Under gjenopptakelsen av saken sa han at han følte seg presset av politiet under avhørene, og NTBs referat fra saken i 1978 viser at en av Kripos-etterforskerne innrømmet at han la press på Moen da han tilsto.

Privatetterforsker Tore Sandberg og advokat John Christian Elden jobbet iherdig i mange år for å få sakene gjenopptatt. De viste blant annet til at vitneforklaringer og tekniske bevis ikke knyttet Moen til drapene, og at hans egne forklaringer ikke var i samsvar med politiets konklusjoner.