– Jeg hadde en konto i Sveits til årsskiftet 1984/85. Da ble den avviklet, sier ordføreren.

Han vil ikke opplyse om pengene ble opptjent i utlandet og benyttet i utlandet, men bekrefter at han ikke oppga kontoen til valutaavdelingen i Norges Bank eller skattemyndighetene her hjemme.

– Jeg vil nå gå til skattemyndighetene og spørre om de er interessert i å få nærmere informasjon om denne kontoen, men jeg er fullt klar over at saken har vært foreldet siden 1994, sier Ditlev-Simonsen.

På spørsmål om pengene på kontoen i sin tid var skattepliktige til Norge, sier ordføreren at det er av de ting han er innstilt på å diskutere med skattemyndighetene, dersom de ønsker det.

Men han vil ikke diskutere spørsmålet i full offentlighet, sier han til NTB.

Junge, Heiko