Det Norske Veritas konkluderte onsdag sin gransking av Secora med at det har forekommet dumping av rundt 1.000 kubikkmeter forurenset masse, i tillegg til mellom to og ni kubikkmeter kloakk. Secora har hatt ansvar for mudringen i prosjekt «Ren Oslofjord», hyret inn av Oslo Havn.

– Unnskyld. Dette er sterkt beklagelig, sier styreleder i Secora, Stein-Wiggo Bones, som forklarer til NA24.no at dette vil få følger for fem personer som har jobbet for Secora.

Dumpingen skal ikke ha ført til vesentlige miljøkonsekvenser.

– Vi ser ingen alvorlige konsekvenser. Men utslippene skulle vært null, forklarer Morten Schaanning ved NIVA, som viser til prøver av blåskjell som ikke er forurenset.