Likevel har verken forsvarssjefen eller forsvarsministeren vurdert om klasebombesaken bør få konsekvenser for egen stilling, kom det frem da de to orienterte pressen om saken onsdag.

–Klasebombene ble droppet av et norsk og nederlandsk fly uten at verken Forsvarsdepartementet, Forsvarets overkommando, forsvarsministeren eller forsvarssjefen kjente til det, sa forsvarsminister Krohn Devold.

Hun understreket at hun har det overordnede konstitusjonelle og politiske ansvar for all virksomhet i Forsvaret.

Men i forklaringen på hvorfor klasebombene kunne bli tatt i bruk i strid med tidligere forsvarsminister Bjørn Tore Godals instruks fra 16. februar 2001, plasserte både forsvarsministeren og forsvarssjefen ansvaret på et lavere nivå i Forsvarets organisasjon.

(NTB)