Nordby forklarte seg torsdag under høringen i Stortingets kontrollkomité. Han gjentok at han hadde gjort seg skyldig i en feilvurdering, ikke fordi saksbehandlingen var i strid med lovfortolkningen, men fordi saken var politisk omstridt og dermed skulle ha vært klarere presentert for statsråden.

Nordby kritiserte Graver-utvalget på en rekke punkter og sa seg dypt uenig i påstanden om at UDI handlet ulovlig. Han betegnet rapportens beskrivelse som «odiøs» og tok avstand fra kommisjonens «mistenkeliggjøring» av UDIs motiver.

– Dette er i strid med forståelsen hos lovavdelingen i Justisdepartement og en rekke ledende forvaltningsjurister. Ingen av disse er innkalt, heller ikke FNs høykommissær for flyktninger. Dette er beklagelig, sa Nordby.

Han bekjente seg til et humant menneskesyn og sa det var viktig å demme opp for en behandling i innstrammende retning som ofte utvikler seg i forvaltningen.

– Graver-utvalget gjorde meg ikke kjent med mine rettigheter og ga meg ikke reell innsynsrett, sa Nordby.

Han sa at rapporten var full av generaliseringer og at arbeidet var preget av hastverk.

– Jeg og mine medarbeidere er utsatt for manglende rettssikkerhet, sa Nordby.

Den tidligere UDI-sjefen forsvarte den saksbehandlingen som ble gjort under hans ledelse i direktoratet, og innrømmet ikke annet enn den «feilvurdering» det var ikke å legge fram praksisendringen som gjaldt de 197 nordirakerne klarere for departementet.