Det er riksmeklingsmann Reidar Webster som etter regelverket har innkalt Norsk Sykepleierforbund og arbeidsgiverorganisasjonen NAVO til et møte på Riksmeklingsmannens kontor.

Helsedirektør Lars Erik Hanssen sendte tirsdag ny rapport om helsetilstanden i kongeriket til helseminister Dagfinn Høybråten (KrF).

— Rapporter som jeg akkurat har fått fra fylkeslegene, konkluderer med at situasjonen ikke medfører umiddelbar fare for liv og helse, sa helsedirektør Lars Erik Hanssen til NTB tirsdag ettermiddag.

Kontakt

Det gjenstår nå å se om Norsk Sykepleierforbunds utsendinger og utsendingene fra arbeidsgiverorganisasjonen NAVO snart ender ved det samme møtebordet hos Riksmeklingsmannen.

Sykepleierne har streiket siden 22. januar. Ifølge regelverket er det etter fire uker tid for riksmeklingsmann Reidar Webster å ta kontakt med partene for å se om det er mulig å løse opp i den fastlåste situasjonen.

Det kan bli ny mekling - hvis det er grunnlag for det.

— Dette er en ny anledning for arbeidsgiverne til å besinne seg, sier informasjonskonsulent Bernhard Stormyr i Sykepleierforbundet.

Etter fire uker vil 1.123 sykepleiere være i streik. De er fordelt på 28 sykehus, det vil si alle landets sykehus.

Dersom det ikke er grunnlag for mekling, forsetter streiken. Ifølge regelverket skal Riksmeklingsmannen ta ny kontakt etter nye fire uker.

Opptrapping

Sykepleierne har varslet ny opptrapping av streiken.

— Det er ikke noe problem for oss å streike, sier sykepleierne og viser til en velfylt streikekasse.

Sykepleierforbundet forsøker å organisere streiken slik at de kan unngå tvungen lønnsnemnd.

Sykepleierne krever en felles tariffavtale for alle de 30.000 sykehusansatte sykepleierne.

(NTB)