Men det er fortsatt ikke klart hvilket kampfly det norske forsvaret velger å kjøpe.

Strøm-Erichsen sier at planene for et industrielt samarbeid med Joint Strike Fighter-programmet er blitt langt mer konkrete. Derfor velger Forsvaret å gå videre i produksjonsfasen.

– Vi har hele tiden hatt en klar holdning til viktigheten av industrisamarbeid i denne saken. Det er gledelig at vi har nådd målet vårt om å opprettholde en konkurranse med tre aktuelle kandidater, og vi regner med at vi om kort tid vil ha avtaler om utviklingssamarbeid med alle kandidatene, sier forsvarsministeren.

Det er ifølge Strøm-Erichsen også framgang i arbeidet med utviklingsavtaler med svenske JAS Gripen og det europeiske samarbeidsprosjektet Eurofighter, som er de to andre kandidatene i kampflykjøpet.

Undertegningen av avtalen med det amerikanske kampflyprogrammet har vært holdt tilbake for å få til mer konkrete avtaler for norsk industri i forbindelse med JSF-programmet. Undertegningen vil finne sted innen kort tid.

Regjeringen ble i desember enig om å gå videre med de tre kandidatene i kampflyanskaffelsen.