Fellestiden i permisjonsordningen tilhører begge foreldrene. Det nye blir at det blir tydeligere at det er en lik del til hver av foreldrene, og en del som foreldrene kan dele som de vil.

Det går fram av Likelønnsmeldingen som likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) la fram fredag, på sin siste arbeidsdag før en fire måneder lang pappapermisjon.

— Vi vet at likestilling mellom kvinner og menn i arbeid og familie bidrar til lønnsutjevning. Jeg ønsker derfor å gjøre noe med strukturene i samfunnet som hindrer likelønn mellom kjønnene, sier Lysbakken.

Regjeringen vil også gi mor rett til lønn under ammefri en time daglig i barnets første leveår, betalt av arbeidsgiver.

Hva synes du om å gi fedrene mer av permisjonen? Si din mening i feltet under!

LIKESTILLING: Mor og far skal ha rett til like mange uker av svangerskapspermisjonen. En tredjedel av den skal foreldrene bestemme over selv. ARKIVFOTO