Skolebyråd Torger Ødegaard (H) setter i gang forsøk med karakterer i basisfag på 7. trinn — uten å søke Kunnskapsdepartementet om lov.

Det skriver aftenposten.no.

— Vi har aldri fått karakterer før, men det hadde vært fint å vite hvordan vi ligger an i de ulike fagene slik at det ikke blir en for stor overgang til ungdomsskolen, sier Emmy, Adrianna Live, Synne og Sofie i klasse 7A på Tonsenhagen skole i Oslo

Tonsenhagen skole var én av ti barneskoler i Oslo som for tre år siden søkte Utdanningsdirektoratet om å starte et prøveprosjekt med karakterer i basisfag i barneskolens siste år, 7. klasse.

**Les også:

Dette skjer med Skole-Bergen**

Fikk avslag

Utdanningsetaten i Oslo fikk avslag på søknaden, men nå omgår skolebyråden opplæringsloven. Han lister inn karakterer bakveien ved at læreren muntlig skal forklare elevene hvilken karakter de ville ha fått, samtidig som de får sine skriftlige vurderinger.

— Både lærere og elever var den gang svært motiverte for å teste ut karakterer, sier rektor Nina Solbakken ved Tonsenhagen skole til aftenposten.no.

— Min erfaring er at elevene er svært nysgjerrige på karakterene, kanskje foresatte er mest skeptisk. Men det er ingen tvil om at lærernes vurdering av elevenes prestasjoner blir mer presis og tydelig. Det hjelper oss til å bli bedre i vårt vurderingsarbeid.

Kontaktlærer i klasse 7A, Terje Lassesen, har 36 års erfaring bak kateteret.

— Vurderingsarbeid er alltid en utfordring, men jeg er positiv til å prøve tallkarakter på 7.-klassinger, det er mer målbart, sier han.

Tas på ordet

I arbeidet med stortingsmeldingen om ungdomsskolen har OECD gjennom gruppen «making reform happen» anbefalt at elevene på barnetrinnet får en bedre forståelse av hva tallkarakterene betyr.

Skolebyråd Torger Ødegaard tar OECD på ordet og allerede fra høsten kan alle barneskolene i Oslo gi veiledende tallkarakter i basisfagene norsk, engelsk og matematikk for elevene på 7. trinn.

— Denne gangen søker jeg ikke om lov til å sette i gang, sier Ødegaard.

— Det var en omstendelig og svært arbeidskrevende prosess å søke om et slikt forsøk. Nå kaster vi ikke bort tid på det. Vi måtte ha oppslutning fra elevene foreldrene, FAU, driftsstyre og Utdanningsforbundets Oslo-avdeling. Det var konsensus hele veien, men Utdanningsdirektoratet ga oss avslag, sier byråden, som ikke tviler på at «Nei-svaret» var instruert fra SV-statsrådens kontor.

**Les også:

Hvorfor lykkes vi ikke med IKT i skolen?**

— Prøver å omgå loven

— Jeg ønsker å utfordre kunnskapsministeren i sammenhengen mellom tydelig vurdering, motivasjon og overgangen til ungdomsskolen. Vi vet alle at frafall ikke begynner i videregående skole, men at skolene må arbeide med dette perspektivet allerede i barneskolen, sier Ødegaard.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Lisbet Rugtvedt (SV) synes det er «veldig spesielt» at Oslos skolebyråd bevisst forsøker å omgå opplæringsloven. Hun vil ikke på stående fot svare på om det å innføre veiledende karakterer er i strid med lovverket eller ikke.

— Skriftlige og formelle karakterer er helt klart i strid med opplæringsloven. Men en praksis med muntlige karakterer vil være i en gråsone. Vi må ha mer informasjon og vite mer om hvordan de tenker seg at dette skal utformes, sier Rugtvedt.

Hun peker på at det er fylkesmennene som har ansvar for å føre tilsyn med om skolene overholder opplæringsloven eller ikke, og sier dette kan bli en sak Fylkesmannen i Oslo og Akershus må se nærmere på.

Statssekretær advarer

— Dette høres uansett ut som en veldig krevende oppgave å gi lærerne. Jeg vil oppfordre Ødegaard sterkt til å drøfte denne saken med Utdanningsforbundet og advarer mot å sette i gang med noe som skaper uklarhet for lærere, foreldre og elever, sier statssekretæren.

Rugtvedt gjør det klart at Oslo kommune ville fått avslag dersom de sendte en ny søknad om forsøksordning med karakterer i barneskolen.

— Det er solide faglige begrunnelser for å si nei til dette. Karakterer gitt i for ung alder kan føre til at elevene henger seg for mye opp i tallkarakterene i stedet for de faglige tilbakemeldingene på hva som skal til for å forbedre seg, mener hun.

Er det positivt eller negativt med karakterer i 7. klasse? Si din mening!