I løpet av året venter også full kontroll av samtlige passasjerer og bagasje på de fire kortbaneflyplassene i Sogn og Fjordane. Ved disse flyplassene er det ingen passasjerkontroll i dag. Ved flyplassene i Florø, Førde, Sogndal og Sandane vil de nye sikkerhetskravene gradvis bli iverksatt i løpet av året, sier Avinors (tidligere Luftfartsverket) fungerende regiondirektør på Sør— og Vestlandet, Hilmar Auran til Bergens Tidende.

Det er et nytt EU-direktiv som skjerper kravene til sikkerhet ved alle flyplasser i EU- og EØS-landene. Kravet er 100 prosent kontroll av samtlige passasjerer og deres bagasje i løpet av 2003.

Ansatte sjekkes

I 2004 blir det også innført sikkerhetskontroll av alle ansatte når de skal ut i avsperrete rom på flyplassene - for eksempel på flyenes oppstillingsplasser. De nye kravene vil bety om lag 500 millioner kroner i årlige økte driftskostnader ved norske flyplasser, en utgift Avinor vil påføre passasjerene.

På Flesland innførte man full kontroll av samtlige passasjerer og deres håndbagasje etter terroraksjonene i USA 11. september 2001. Nå står altså all innsjekket bagasje for tur. Det nye og avanserte røntgenapparatet, som Bergens Tidende ikke får lov til å fotografere, vil avsløre alt som er ulovlig å ta med seg inn på fly, selv om det ligger i kofferten, hevder Auran.

Brannfarlig og eksplosivt

— I første rekke er det alle former for eksplosiver, brannfarlige gjenstander og etsende vesker og syrer det er totalforbud mot å ta med seg i fly. Det meste av det man ikke kan ha med seg i håndbagasjen, som sakser, kniver og andre spisse gjenstander, er tillatt i innsjekket bagasje, som passasjerene ikke har tilgang til mens de er i flyet. Våpen kan man også legge i innsjekket bagasje, dersom det er forskriftsmessig pakket, sier sikkerhetssjefen i Avinor Region sørvest, Morten Wathne til Bergens Tidende.

— Hva skjer med kofferter der man avslører ulovlige gjenstander?

— Disse vil bli fjernet fra bagasjebåndet og sjekket nærmere manuelt. I en del tilfeller må vi innkalle passasjerer for å få åpnet kofferten og fjerne det som er ulovlig, sier Auran.

Uvitenhet

Hittil har Flesland bare hatt en svært begrenset kontroll av bagasjen. 20 prosent av all utenlandsbagasje har vært undersøkt. Nå innføres det altså full sjekk av all bagasje både på innlands- og utenlandsrutene.

— De kontrollene vi har hatt, bekrefter at det legges en del ulovlige gjenstander i koffertene. Vi er kommet over både fyrverkeri og plastkanner fulle av bensin. Men i de aller fleste tilfellene dreier det seg om passasjerer som gjør dette i tankeløshet eller uvitenhet. Sjelden er det snakk om bevisste forsøk på å lure med seg farlige og ulovlige gjenstander med på flyet, hevder Wathne.