På sitt møte i Luxembourg i går, vedtok EUs transportministre å øke sikkerhetstiltakene på store passasjerskip som går over lengre distanser mellom EU-land. Hensikten er å sikre skipene bedre mot terroristangrep.

Med dette bringes EUs regler for intern trafikk i pakt med nye internasjonale regler fra den Internasjonale maritime organisasjon (IMO).

Men først var det drakamp. EU-kommisjonen foreslo nemlig, med støtte fra Spania og Portugal, å gjøre de økte sikkerhetstiltakene gjeldende for alle passasjerskip i trafikk i eller mellom EU-land. Men forslaget ble, ifølge nettstedet Eupolitix.com, møtt av motstand fra Tyskland, Danmark, Finland, Storbritannia, Sverige og Irland.

Dermed oppstod kompromisset, som rett nok må godkjennes av Europaparlamentet før det eventuelt er endelig vedtatt. Går det greit, vil de nye reglene trolig tre i kraft fra neste år.

Gjennom EØS-avtalen vil også Norge omfattes av EUs regler. Det vil gjelde danskebåtene og andre ferger i utenriksfart. Men assisterende sjøfartsdirektør Sigurd Gude er lettet over at Kommisjonens forslag ikke ble vedtatt.

— Det du forteller er gode nyheter. Nå slipper vi et dyrt og tungvint system for norsk innenriksfart, sier Gude til Bergens Tidende.

Han tror ikke norske innenriksferger er potensielle terrormål, og mener at de sikkerhetstiltakene det her er snakk om ville være «bortkastet tull» i våre farvann.

— I norsk innenrikstrafikk dreier det seg ofte om å ta en ferje eller å kjøre rundt. Skulle vi begynne å kontrollere alle biler ved ombordkjøring, ville langt flere bare velge å kjøre rundt i stedet. For ikke å snakke om lastebilene, som jo fort ville foretrukket en noe lengre kjøretur fremfor en tidkrevende kontroll, sier Gude.