— Hvor mange skal du ha, spør Svein Erik Strande, innehaver av Jevnaker Agenturforretning.

Han har agentur i Norge på våpen og deler fra Heckler & Koch, som produserer det velkjente AG3-geværet.

Strande er klar til å selge tennstempler og fjærer når det måtte være.

— Men det må være en minimumsbestilling på tjue stykk, sier han.

- Fullkomment lovlig

Heimevernet har samlet inn tennstempler og fjærer fra så å si alle AG3-geværer som oppbevares i private hjem. Bare i Hordaland er det snakk om rundt 6000 våpen.

Tiltaket ble gjennomført etter at flere HV-soldater har begått drap med AG3. Uten tennstempler og fjærer er våpenet ubrukelig.

Men hvem som helst kan fritt kjøpe disse delene, enten over internett eller fra den norske importøren. Prisen er bare noen hundrelapper. Og det er fullstendig lovlig.

— Det er helt legalt å kjøpe eller selge tennstempel og fjær til eksempelvis AG3 i Norge. Slike våpendeler er ikke lisenspliktige, bekrefter seniorrådgiver Ståle Svendsen i Politidirektoratet.

Salget av delene har skapt bekymring i HV-staben.

— Vi er klar over at denne muligheten finnes. Men vi vet ikke om noen har kjøpt slike deler på nettet, eller om dette er noe som blir snakket om blant HV-soldater, sier informasjonsrådgiver Rune Haarstad i HV-staben.

— For oss er det viktig å få frem at det er ulovlig å montere innkjøpt tennstempel og fjær i sitt eget våpen. Det er en straffbar handling, sier Haarstad.

Ville stoppe importøren

BT kjenner til at Forsvarsstaben i Oslo kontaktet Svein Erik Strande for å få en forsikring om at Jevnaker Agenturforretning ikke ville selge tennstempler eller fjærer.

Men Strande skjønner ikke hvorfor han skulle å la være å selge disse varene.

— Jeg ser ingen grunn til å la være å selge disse delene dersom jeg skulle få en bestilling. Det er lovlige varer som ikke er definert som vitale deler i våpenet, og som ikke er registreringspliktige, sier Strande.

BT har vært i kontakt med våpenkyndige som mener at et tennstempel er så enkelt at det kan lages av hvem som helst med tilgang til en dreiebenk.

Blant HV-personell har det vært sterk misnøye med inndragelsen av våpendelene. Mange mener at beredskapen er svekket og Heimevernet i realiteten har avvæpnet seg selv.

Fjerningen av tennstempel og fjær er bare en midlertidig løsning. Stortinget har vedtatt at samtlige HV-våpen skal utstyres med kammerlås. På landsbasis gjelder dette om lag 80.000 AG3-geværer.