ORDFØRER: Tove Brandvik, Lindås.

Lindås-ordfører Tove Brandvik (bildet) ble valgt inn i Arbeiderpartiets sentralstyre i går. Ingrid Heggø fra Sogn og Fjordane ble også enstemmig valgt. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fra Bergen hadde takket nei til gjenvalg. Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt overtar ledelsen av Aps kvinnenettverk etter statsråd Karita Bekkemellem som ble vraket av valgkomiteen.

Arbeiderpartiet vil gjennomføre heldagsskole på barnetrinnet. Timetallet i norsk, matematikk og engelsk skal økes. Elevene skal ha 28 skoletimer i uken. Partiet vil også innføre en gratis time SFO hver dag for alle barn de første fire skoleårene. Ap vil også gjøre de teoretiske fagene mer praktisk orienterte og motivere flere til å velge to fremmedspråk. I landsmøtevedtaket heter det også at «skolen skal formidle den kristne og humanistiske kulturarven, og legge til rette for en balansert undervisning om ulike religioner». Jette Christensen fra Bergen fremmet forslag om å fjerne formuleringen om formidling av den kristne kulturarven, men landsmøteflertallet avviste forslaget.

Som ventet gikk Ap-landsmøtet inn for å beholde statskirken. Under en tredel av delegatene stemte for full løsrivelse. Landsmøtevedtaket vil at Den norske kirke fortsatt skal være forankret i Grunnloven, men vil fjerne henvisningen til den evangelisk-lutherske lære som statens offentlige religion. Den skal erstattes av en samlende verdiparagraf. Det er likevel helt uvisst om det blir flertall på Stortinget for Ap-forslaget.

Fiskeriminister Helga Pedersen fra Tana i Finnmark ble enstemmig valgt til ny nestleder i Arbeiderpartiet på landsmøtet. Dermed har 34-åringen gjort kometkarriere i partiet. Valgkomiteen roser henne opp i skyene. — Gjennom sin politiske teft og sin solide bakgrunn, både politisk og faglig, vil hun bidra til fornyelse og kraft i gjennomføringen av Arbeiderpartiets politikk, het det i uttalelsen fra komiteen.