En ny landsomfattende undersøkelse viser at fire av ti unge må kutte utgiftene så mye at det går ut over ting de mener er nødvendige.

Men, flere unge ser ut til å bruke lånte penger uten å tenke på å betale tilbake i tide. Det er tre ganger så mange betalingsanmerkninger i aldersgruppen 18 til 30 år som i hele befolkningen.

Det er særlig viktig å unngå betalingsanmerkninger, fordi det gjør det vanskeligere å få boliglån.

Kutter goder

Nær halvparten av de unge ser seg ikke råd til å gå til tannlege. 52 prosent av disse er kvinner, fire av ti menn. Sentrale østlandsområder har størst andel som ikke har penger til tannlege, 58 prosent. Sør— og Vestlandet har 42 prosent.

Frisør, helsestudio og feriereiser er også blant godene som folk med dårlig råd velger bort, litt flere enn fire av ti.

Langt flere unge i Midt-Norge, 51 prosent, dropper ferie og reiser enn unge i Oslo og Akershus, 35 prosent. Midt-Norge er den regionen flest ikke tar seg råd til sunt kosthold (39 prosent) mot 23 prosent i Oslo og Akershus.

Tar del i velstanden

Hver femte student sier de har dårlig økonomi. Av unge i arbeid er det under ti prosent som vurderer egen økonomi som dårlig.

  • Unge har tatt del i velstandsøkningen i samfunnet og opplever selv at de har rimelig god økonomi. De aller fleste håndterer inntekter og utgifter på en langt mer fornuftig måte enn det mange tror, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 Gruppen.

Bare 14 prosent vurderer sin egen økonomi som dårlig eller svært dårlig.

På tross av at flertallet langt fra er misfornøyd med egen økonomi, er det klart at ikke alle unge har det økonomisk romslig. En av fire har opplevd å ha dårlig råd ofte eller hele tiden. 22 prosent setter opp budsjett over inntekter og utgifter.

Bare én av tre har livsforsikringer, og hver fjerde uføreforsikring. Flere har reiseforsikring (litt flere enn 7 av ti) og innbo-/hjemforsikring (litt under sju av ti).

Bergens Tidende/Stavanger Aftenblad