Justisdepartementet mener inkassobyråene grafser til seg for mye og foreslår å senke maksimalsatsen for inkassogebyr fra 655 kroner til 500 kroner. Det er ikke nødvendigvis noen god nyhet for folk med betalingsproblemer. Bransjen varsler nemlig at de da må ty til tøffere metoder for å holde inntektene sine oppe, skriver Dagsavisen.

— Hvis maksimumssatsen på inkassosalæret reduseres som foreslått, kommer bransjen til å bli hardere og mer kynisk i sin pengeinndriving. Det er ikke de som skylder penger tjent med, sier Baard Bratsberg i Kreditorforeningen i Oslo. Han er for eksempel ikke sikker på om praksisen med å minne folk om å betale på et tidlig tidspunkt, for å begrense morarenter og salærer, kommer til å fortsette i samme omfang som nå.

Høringsfristen for forslaget fra Justisdepartementet går ut 18. september. Forbrukerrådet støtter ideen.

— Det er for drøyt at småkrav skal vokse seg uforholdsmessig store i løpet av kort tid. Egentlig skal salærene bare dekke de nødvendige utgifter inkassobyråene har, men i de fleste tilfeller vil maksimalsatsene overstige kostnadene for inndrivelse, sier juridisk rådgiver Jarle Vinje i Forbrukerrådet i Oslo og Akershus.