Det siste halvannet året har Stavanger kommune opplevd en flukt av ingeniører til olje— og byggebransjen som tilbyr langt høyere lønn enn hva det offentlige kan stille opp med. Så mange som en tredel av de av ingeniørene har sagt opp til fordel for det private næringsliv, skriver Dagens Næringsliv.

Nå har kommunen økt lønna til de ettertraktede fagekspertene med ti prosent i et forsøk på å beholde dem. Lønnsøkningen blant sivilingeniører har i snitt øket med 5,5 prosent det siste året, men i Stavanger har det vært nødvendig med kraftigere økning.

– Det er ikke noen lottogevinst akkurat. Vi ligger fortsatt langt bak privat sektor, sier sivilingeniør Jarle Furre som leder Stavanger kommunes planseksjon for vann og avløp.

Desperat mangel på ingeniører har ført til et ekstremt press i arbeidsmarkedet for å finne kvalifiserte til å fylle ledige posisjoner.