I alt er de fleste norske studenter fornøyde med studiet de går på. I alt svarer 76 prosent at de tilfredse. Men det er stor variasjon fra utdanning til utdanning, og lærested til lærested.

Det viser det ferske Studentbarometeret, en årlig spørreundersøkelse blant studenter i Norge om hvordan de opplever kvaliteten på studiet de går på.

Nesten 25.000 studenter fra 60 læresteder har svart på undersøkelsen, gjennomført av NOKUT.

— Bekymringsfullt mange misfornøyde

Særlig er studentene misfornøyde med oppfølgingen og tilbakemeldingene de får i utdanningen.

— Studiebarometeret viser at det er store variasjoner i studentenes tilbakemeldinger. Det er bekymringsfullt at mange studenter er tildels meget misfornøyd. Spesielt gjelder det individuell tilbakemelding og faglig oppfølging. Universitetene og høyskolene har en jobb å gjøre med å finne ut av hva som er årsaken, og sette inn nødvendige tiltak, skriver direktør Terje Mørland i NOKUT i en pressemelding.

Kritiske studenter

Minst fornøyde er ingeniør- og grunnskolelærerstudentene. Litt under 62 prosent av grunnskolelærerstudentene svarer at de «alt i alt» er fornøyde med programmet de går på. Nesten halvparten er kritiske til oppfølgingen de får. Det siste gjelder også for ingeniørstudentene.

I den andre enden av skalaen er medisinstudentene, der nesten 83 prosent er fornøyde med studiet. Likevel er hele 73 prosent kritiske til oppfølgingen de får.

Leder Anders Kvernmo Langset for Norsk studentorganisasjon (NSO) mener det er for dårlig at så mange studenter er kritiske til oppfølgingen og tilbakemeldingene.— Dette bekrefter at det satses for lite på oppfølging og veiledning av studentene ved norske utdanningsinstitusjoner. Her gjør ikke universitetene og høyskolene jobben sin, skriver han i en pressemelding.

Arktitektene jobber mest

I snitt oppgir studentene å bruke 34,7 timer på studiene i uken, men det er store variasjoner. Mest innsats blir lagt ned av arkitektstudentene (45,8 timer), odontologistudentene (44,7 timer) og medisinstudentene (43 timer). Færrest timer blir brukt av sosiologi- (26,8 timer), pedagogikk (28,3 timer) og språkstudenter (28,4 timer).

I snitt oppgir studentene at de bruker åtte timer i uken på betalt arbeid, og 3,5 timer på ubetalt arbeid.

KREVER FORBEDRING: - Tilbakemeldingene fra studentene viser at høyskoler og universiteter ikke gjør jobben sin med oppfølging og veiledning av studenter, mener Anders Kvernmo Langset, leder for Norsk studentorganisasjon.
Håvard Bjelland (Arkiv)