I et brev til 22. juli-kommisjonen tegner Stortingets presidentskap et meget kritisk bilde av politiets beredskap og beskyttelse av de folkevalgte i forbindelse med terrorangrepene. På vegne av et samlet storting peker presidentskapet på en rekke forhold, skriver Aftenposten..

Stortingets sikkerhetsfolk oppdaget biler parkert inn mot Stortingets fasade i Akersgata umiddelbart etter terrorbomben. Da de folkevalgte ba politiet om hjelp, var svaret nei.

«Man ble meddelt at politiet ikke hadde kapasitet til å ta seg av dette», skriver stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap) til kommisjonen.

Dermed måtte Stortinget selv sørge for å fjerne bilene og sperre området.

«Ingen varsling»

Brevet avslører at de folkevalgte ikke mottok noen som helst advarsel eller informasjon. Stortingspresidenten innehar Norges høyeste offentlig verv etter kongen, og rangeres over statsminister og statsråder.

«Hverken stortingspresidenten, andre medlemmer av presidentskapet eller parlamentariske ledere ble så langt man har kunnet bringe i erfaringer, kontaktet av politiet/PST om hvor de befant seg og hvordan de burde forholde seg».

«Uklarheter»

Stortingets sikkerhetsfolk forsøkte å få kontakt med PST for å finne ut hva man burde gjøre. Der var det også lite hjelp å få.

«Informasjonen som ble søkt innhentet, avdekket uklarheter når det gjaldt hvordan Stortinget burde forholde seg til den aktuelle situasjonen», skriver stortingspresidenten.

Stortinget fikk ikke engang vite at politiet hadde iverksatt forhøyet beredskap og jaktet på en mann i politiuniform.

Måtte spørre på gaten

Fraværet av varsling og informasjon gjorde at Norges nasjonalforsamling måtte gå ut på Karl Johans gate for å finne ut hva de folkevalgte burde gjøre.

«Mangel på varsling og informasjon fra andre myndigheter medførte at de umiddelbare sikkerhetsmessige vurderinger i Stortinget ble foretatt ut ifra egne erfaringer basert på et informasjonsbilde dels sammensatt av innhentet informasjon fra observatører i gaten og dels ut fra den informasjon som kom gjennom ulike medier», påpeker stortingspresidenten.

Stortinget reagerer også på at «politiet ankom Stortinget først ca. kl. 18.00 samme ettermiddag – ca. to og en halv time etter terroranslaget mot regjeringskvartalet».

Først kl. 05.00 – et halvt døgn etter terrorangrepet – dukket HVs vaktenhet opp.

«Det synes på bakgrunn av ovenstående uklart om det ble foretatt nødvendig sikring av Stortinget, spesielt om responstiden for iverksettelse av tiltak fra politiets/HVs side er tilfredsstillende for Stortingets virke», konkluderer Stortingets presidentskap.

22. juli-kommisjonen mottok brevet 14. oktober, og ba denne uken om å få møte Stortingets ledelse om saken.

Si din mening i kommentarfeltet under!