Mandag ettermiddag gikk kong Harald om bord for å inspisere sitt skip, slik han alltid gjør før sommersesongen starter.

— Det er kongeparets fylkestur til Hordaland i juni og kronprinsparets fylkestur til Rogaland i september som står på seilingsplanen i år. I tillegg skal kongeskipet være base når kongen seiler utenfor Larvik i første halvdel av juni, opplyser skipssjef Frank Bondø på kongeskipet til NTB.

I løpet av vinteren er det foretatt innvendig oppgradering av skipet. To gjestelugarer, vaskeriet og et oppholdsrom er pusset opp.

Øvingstokt

Skipet har allerede vært på øvingstokt til Hordaland for å seile opp kongeparets rute der. I midten av juni blir det et tilsvarende øvingstokt til Rogaland.

— Da har vi planer om å sende hele mannskapet opp på Prekestolen. Det gjorde vi også da vi var på de kanter for to år siden, og det var veldig populært, sier Bondø.

På øvingstoktene drilles offiserer og mannskap i alt som har med sikkerhet om bord å gjøre, blant annet avvikles det flere brannøvelser i løpet av disse toktene.

— Noen av disse øvelsene har vi foretatt i farvannet utenfor Mandal, der det er mange gode oppankringsplasser, sier Bondø.

36 vernepliktige

Mannskapet på kongeskipet består av 52 personer pluss lege. Det er 36 vernepliktige og fire utskrevne kvartermestre i tillegg til de tolv faste offiserene. Tre av de menige og en av kvartermestrene er kvinner.

De menige kommer om bord i månedsskiftet februar mars etter endt rekruttskole.

KS Norge – folkegaven til kong Haakon i 1947 – er det ene av to kongeskip som er igjen i verden. Det andre, Dannebrog, eies av dronning Margrethe av Danmark.

Det er kong Harald som eier kongeskipet og Marinen som bemanner det.

KS NORGE: Kongeskipet Norge er et av to kongeskip som er igjen i verden. Her fra et besøk i Norheimsund tidligere i år.
Torkjell Kjosås