Prinsessen er som kjent gravid med sitt første barn, og forventet nedkomst er i månedsskiftet april/mai.

Den første utenom familien som vil bli varslet om prinsessens nedkomst er stortingspresident Jørgen Kosmo. Deretter varsles statsminister Kjell Magne Bondevik, høyesterettsjustitiarius Tore Schei, biskopen i Oslo Gunnar Stålsett, Forsvaret og kongelige i Europa, skriver Slottet i en pressemelding.

Så snart stortingspresidenten er varslet vil det bli sendt ut en offisiell kunngjøring fra Slottet. Etter at barnet er født vil det bli lagt ut en gratulasjonsprotokoll på Slottet. Den vil ligge framme fra klokken 11 til 15 første hverdag etter fødselen.

Det er også bestemt at det skal flagges samme eller påfølgende dag fra offentlige bygninger, men barnets fødselsdag vil ikke bli offentlig flaggdag.

NTB