Leger og ansatte i private barnehager var blant gruppene som unngikk streik onsdag morgen, etter at det ble enighet i meklingen mellom HSH og 28 ulike forbund.

Etter en natt med mekling på overtid hos Riksmeklingsmannen, ble det tidlig onsdag morgen enighet mellom Handels— og Servicenæringens Hovedorganisasjon og forbundene innen helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillig sektor.

Partene betegner veien fram til enighet som komplisert, blant annet fordi meklingen omfattet sju forskjellige overenskomster og 28 forbund fra LO, Unio, YS, Akademikerne og NITO.

Forbundene organiserer ansatte i private virksomheter innenfor HSHs medlemsbedrifter som utfører oppgaver innenfor helse, utdanning og kultur.

– Vi er glad for at vi kom fram til en løsning på alle overenskomstene. Det var et tidkrevende arbeid, sier direktør Kim Nordlie, som ledet forhandlingene for HSH.

Lønn og pensjon

– Det vanskeligste var spørsmål om pensjon og lønn, sier LOs forhandlingsleder Hilde Løkholm.

Arbeidstakerorganisasjonene krevde at de skulle få de samme lønns- og arbeidsvilkår som tilsvarende stillinger i stat og kommune.

Oppgjøret endte med en økonomisk ramme om lag på linje med tilsvarende oppgjør i offentlig sektor.

Når det gjelder pensjon, ønsket arbeidsgiver bestemmelser som åpner for at den enkelte arbeidsgiver skulle kunne endre dagens pensjonsavtaler.

Ifølge arbeidstakerorganisasjonene vil bestemmelsene vedrørende pensjon bli videreført uendret.

Utvalg

Samtidig ble det satt ned et utvalg som skal kartlegge og drøfte pensjonsspørsmål i lys av den økonomiske og konkurransemessige situasjonen virksomheter innen helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillig sektor befinner seg i.

– Frivillig sektor står overfor store utfordringer ved at mange virksomheter tilbyr velferdstjenester og har langsiktige avtaler med offentlig sektor, samtidig som de ikke operer på likeverdige vilkår som offentlige virksomheter. Mens offentlige virksomheter kan skyve på kostnader, kan de private og frivillige virksomhetene i verste fall gå konkurs ved store kostnadsøkninger, blant annet på pensjonsområdet, sier HSH-direktør Nordlie.