De olje— og energiansattes fagforening SAFE mente bonuser på flere hundre tusen kroner til enkeltmedarbeidere i Nordsjøen var et brudd på tariffavtalen. Fagforeningen varslet streik dersom Rederiforbundet ikke godtok nye lønnsforhandlinger.

Men mandag fastslo Arbeidsretten av streikevarselet var tariffstridig, melder TV 2.

– Dette var et nederlag for alle arbeidstakerorganisasjoner i Norge. Vi oppfatter dette som en politisk dom, sier SAFE-leder, Terje Nustad.

Rederiforbundet sier de opplever mandagens dom som en seier.