Ni timer på overtid ble partene Fellesforbundet og Norsk Industri enige om et forslag riksmeklingsmannen Svein Longva la fram.

— Innfridd krav

— Vi har fått innfridd de viktigste kravene, som er AFP, forbedret kjøpekraft og en forbedret avtale om sosial dumping, sier leder Kjell Bjørndalen i Fellesforbundet.

Arbeidsgiversiden er også fornøyd med resultatet og forhandlingene.

— Vi måtte gi oss på noen punkter, men har fått gjennomslag for det vi synes er det viktigste, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Sosial dumping

Det var sosial dumping som skapte de største problemene under årets tarifforhandlinger. Tillitsvalgte får ikke forhandlingsrett i spørsmål om innleie av arbeidskraft, men en innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører og utleiebedrifter.

Tidligpensjonsordningen AFP fikk en løsning sent fredag kveld. Regjeringen tilbyr å forlenge ordningen fram til 2010. Industriarbeiderne får 1 krone i timen i lønnstillegg, mens de uten lokal forhandlingsrett får 1,5 kroner i lønnsøkning.

Forhandlingsresultatet går til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer 26. april og til behandling i styret i Norsk Industri 4. april.