-Det ligger ikke an til at vi på noe område legger opp til noe betydelige endringer av satsingen i den økonomiske politikken i revidert nasjonalbudsjett. Slik satsing vil i tilfellet skje i selve statsbudsjettet, ikke i revisjonen av det, sa Stoltenberg i Stortingets spontane spørretime.

Statsministeren viste til at de store valg gjøres i budsjettene Stortinget vedtar hver høst. Revidert nasjonalbudsjett er og skal være en revisjon av dette budsjettet. Regjeringen legger fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 11. mai.

-Revidert skal være en revisjon, en gjennomgang av det budsjettet som ble vedtatt i fjor høst. Det legger regjeringen også opp til i år, sa Stoltenberg.

Han avslo å svare konkret på spørsmål fra SVs Øystein Djupedal om regjeringen vil foreslå en kompensasjon til kollektivtrafikken, for å legge til rette for at reisende kjører kollektivt isteden for å bruke privatbilen.

-Det vil bare skape uorden hvis jeg nå begynner å kommentere enkeltelementer i det reviderte budsjettet som alle får tilgang til 11. mai, sa Stoltenberg.

Bensinavgift SV-leder Kristin Halvorsen startet debatten om regjeringens økonomiske politikk da hun tok opp den nystartede kampanjen fra Norsk Petroleumsinstitutt for å presse bensinavgiftene ned. Instituttet sto bak kampanjen som i fjor førte til at denne avgiften ble satt ned med til sammen 2,5 milliarder kroner i år, penger Halvorsen mener at selskapene i stor grad har stukket i egen lomme.

-Nå krever de avgiften med ytterligere 6-7 milliarder, penger som bedre kunne brukes på å styrke miljøbevegelsen og på å sørge for at kollektivtrafikken går så bra at selv Jørgen Kosmo reiser med jernbanen igjen, sa Halvorsen.

-Det er et paradoks at de store norske selskapene finansierer omfattende kampanjer som skal bidra til å svekke statsbudsjettet, samtidig som de samme selskapene gir uttrykk for at de er bekymret for at finanspolitikken ikke er stram nok og at det er for høy temperatur i norsk økonomi, sa Stoltenberg.

Han mente det var riktig å sette ned bensinavgiften sist høst. Like uenig er han i kampanjen for videre nedsettelse av avgiften fordi det eventuelt må finansieres med andre kutt i velferdsgoder, kollektivtransport, helse eller skole eller ved å svekke statsbudsjettet i form av økte utgifter.

Ikke bra Frps formann Carl I. Hagen angrep statsministeren med motsatt utgangspunkt og forsto ikke hvordan avgiftsreduksjoner kan svekke norsk økonomi.

-Det får ingen annen betydning enn at folk flest får rimeligere bensin, næringslivet får lavere transportkostnader og at norsk økonomi går med litt lavere overskudd, sa Hagen.

Stoltenberg hadde ingen forståelse for Hagens argumenter. Han mente Frp og Carl I. Hagen er eksperter på å fremme en lang rekke forslag som gir en viss kortsiktig glede og stimulans, men som gir langsiktige og store og alvorlige problemer. Lettsindig omgang med statens budsjetter og budsjettbalanse og med ønsket om å ha lav prisstigning og orden i norsk økonomi er et eksempel på det, mente han.

-Vi har ikke avgifter for å være vemmelige med folk, men for å finansiere helsevesen, skole, barnehager, trygder og pensjoner. Da er vi også nødt til å forsvare et rimelig avgiftsnivå, men ikke et urimelig, sa statsminister Jens Stoltenberg.

NTB