— Det å få søsken inn i samme barnehage er ikke noe vi kommer til å prioritere så lenge det ikke er full barnehagedekning, sier oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit.

Med fødselen bare fem uker unna, og to barn i barnehagen fra før, får Ina Førde snart merke konsekvensen av kommunens nye søkeordning som oppvekstbyråden presenterte i går.

Nestemann er ikke sikret plass i Gyldenpris Barnehage, der søstrene går i dag.

— Det blir jo mer arbeidskrevende, sier Ina Førde om utsiktene til å ha barna i flere barnehager.

Søsken ikke foran i køen

Listen over hvem som skal prioriteres er blitt utvidet under arbeidet med den nye søkeordningen. Disse gruppene blir prioritert:

-Funksjonshemmede barn.

-Barn underlagt barnevernet.

-Barn av enslige forsørgere som mottar omsorgsstønad eller er under utdanning.

-Innvandrerbarn.

-Barn med funksjonshemmede foreldre.

Barn med søsken i en barnehage vil ikke komme foran køen i den samme barnehagen, slik ordningen fungerer nå.

— Vi kan ikke gjøre det slik så lenge det ikke er full barnehagedekning, sier Hans-Carl Tveit.

Skjønner prioriteringen

Nyordningen kan i verste fall bety at du må levere ett barn i Fyllingsdalen og ett i Åsane.

— Avstandene vil sannsynligvis ikke bli så store, siden man velger hvilke bydeler man vil søke barnehageplass i, mener Tveit.

Samtidig som Ina Førde innser at den nye ordningen kan være en ulempe for henne og familien, sier hun at hun skjønner den politiske prioriteringen bak nyordningen:

— Det blir sikkert mer rettferdig at man ikke skal ha noen fordeler av at man allerede har et barn i barnehagen fra før.

Kun elektroniske søknader

Fra i dag av skal alle søke barnehageplass via nettet, og ikke med papirsøknad.

— Har ikke folk pc hjemme, kan de benytte seg av de to maskinene vi har stående i rådhusets første etasje, forteller Hans-Carl Tveit.

De ansatte i resepsjonen har lært seg programmet, og kan gi veiledning. Ved andre kommunale kontorer kan man også benytte seg av pc-ene, samt på biblioteket og Nygård skole.

Informasjon og inngang til søknaden ligger på Bergen kommunes hjemmeside. Du kan søke fra barnet ditt har fått eget personnummer.

Frem til søknadsfristen går ut 1. mars kan du også gå inn og endre på din egen søknad digitalt.

Får ventelistenummer

I slutten av april skal alle søkere ha fått svar på søknaden og et nummer i køen.

Når du får bekreftelsen sendt hjem, må du signere den og sende den i retur.

— Det hørtes tungvint ut?

— Ja, det er det. Men det vil bedre seg når ordningen med elektronisk signatur forhåpentligvis er oppe og går til høsten, sier Hans-Carl Tveit.

Det at man får et nummer i køen er en forbedring fra dagens ordning, mener han.

— Det blir et mer forutsigbart system, man vet hva man har å forholde seg til, sier Tveit.

Man får anledning til å søke plass i fire ulike barnehager, og takker man nei til en av disse plassene, havner man bakerst i køen igjen.

For tiden er det 70,7 prosent barnehagedekning i Bergen, ifølge oppvekstbyråden. Rundt 1000 barn står i kø.

FORDEL I FARE: Ina Førde henter Kathrine i Gyldenpris Barnehage. Kathrines søster Una Madeleine går i samme barnehage. Det er praktisk for familien. Men når nestemann i søskenflokken skal ha barnehageplass, er hun eller han ikke sikret plass sammen med søsknene.
Rune Nielsen