— Godstoget med vogner sto på stasjonsområdet til Nationaltheatret stasjon, og eksplosjonen forårsaket sterk røykutvikling, opplyser fungerende brigadesjef Trygve Holmgren i Oslo Brann- og redningsetat til NTB.

Brannetaten ble varslet om eksplosjonen klokka 21.32, og sendte straks fem brannbiler til stasjonen på Nationaltheatret.

Alle passasjerer som oppholdt seg i stasjonsområdet ble evakuert etter å ha fått beskjed over høyttaleranlegget om å forlate stasjonen.

Årsaken til eksplosjonen var ved 22.30-tiden fredag ikke kjent.

Eksplosjonen forårsaket umiddelbart full stans i togtrafikken, men ved 23-tiden ble det ene sporet i Oslo-tunnelen gjenåpnet for trafikk. Ifølge informasjonsvakt Arvid Bårdstuen i NSB ville det bli forsinkelser i togtrafikken utover kvelden, særlig for intercity-togene.

NSB rekvirerte busser og drosjer for å få passasjerer som ble rammet av forsinkelsene fram til sine bestemmelsessteder.

(NTB)