I to lister sendt PST i 2011 hadde 21 personer kjøpt bombekjemikalier i Polen, ifølge informasjon sikkerhetstjenesten selv har frigitt.

Disse ble ikke sjekket opp, selv om listene kom inn som følge av antiterrorprosjektet Global Shield.

Tillit

Justisminister Grete Faremo (Ap) sier hun har konsentrert seg om spørsmålene som oppsto med en annen liste: Den som ble sendt PST 3. desember fra tollvesenet. Blant de 41 navnene på listen, var Anders Behring Breivik.

— Slik fakta er beskrevet i brevene fra PST, er det listen av 3. desember det er skapt usikkerhet rundt, og som jeg har arbeidet med å avklare, sier Faremo.I går gjorde justisministeren det klart at PST-sjef Janne Kristiansen har tillit i sentrale spørsmål der Kristiansen ga feil informasjon eller flere ulike svar:

Endret forklaring

Hadde PST lov til å registrere og dermed undersøke Anders Behring Breivik? PST-sjefen sa først nei. Forrige uke beklaget hun og svarte ja.

PST søkte ikke i egne registre etter opplysninger om Breivik før terrorangrepet, selv om Janne Kristiansen på en pressekonferanse sist fredag gjentatte ganger sa det motsatte. I går endret hun på forklaringen hun ga fredag.

Og var det «styringssignaler» som gjorde at PST ikke fulgte opp antiterrorprosjektet Global Shield, slik Kristiansen kunne tolkes i et brev? Svaret fra PST er nei. Listen der Breivik var nevnt, kom inn som en følge av dette prosjektet.

— PST har nå gitt tilfredsstillende svar på enkelte uavklarte spørsmål, sier Faremo.

Hun bekrefter at det ikke er gjort noen vurdering om hva PST burde gjort med listene de fikk inn og navn på kjemikaliekjøpere de mottok.Justisministeren har heller ikke vurdert Global Shields egen rapport, som slår fast at terrorangrepet i Norge kunne vært unngått dersom politi og tollvesen hadde samarbeidet bedre.

— Uheldig for begge

Faremo viser til 22. juli-kommisjonen og Stortingets egen 22. juli-komité på konkrete spørsmål om PSTs prioriteringer og arbeid før terroraksjonen.

Opposisjonen på Stortinget mener Faremo dermed gir PST-sjef Janne Kristiansen en «midlertidig tillit».

Knut Arild Hareide (KrF) leder Stortingets 22. juli-komité. De møtes i dag for å avtale videre fremdrift i arbeidet. Hareide er ikke sikker på at Faremos betingede tillitserklæring er særlig klok:

— For PST hadde det vært bra med enten en beskjed om at PST-sjefen må gå, eller at det ble uttrykt full tillit. I stedet utstedes en midlertidig tillit. Dette fører til at det vil bli stilt ytterligere spørsmål ved PST i tiden fremover, sier Hareide til Bergens Tidende.

Lederen for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Frps Anders Anundsen, sier han synes det er underlig at Faremo vil avvente 22. juli-kommisjonen.

— Det er uheldig for både PST og Janne Kristiansen, sier Anundsen.

I nær fremtid kommer spørsmål fra Høyre om hvordan styringsdialogen er mellom Justisdepartementet og PST, varsler Høyres justispolitiske talsmann, André Oktay Dahl.

Han sier de vil avdekke om det er uklarheter om prioriteringene.

— Grete Faremo gir Janne Kristiansen en form for midlertidig tillit. Det betyr også at Faremo går god for Janne Kristiansens svar. Kommer det nye ting på bordet etter dette, er det Faremo vi vil stille spørsmål til. sier Dahl.

MOTBØR: Ikke alle er overbevist om justisminister Faremos handlemåte. Knut Arild Hareide (KrF) er blant dem som ikke er sikker på om Faremos betingede tillit til PST-sjefen er særlig klok. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND