Alle landets 30 år gamle radarer ble skrotet fordi om lag 3.000 trafikanter fikk ufortjent straff etter feilmålinger i fjor høst og i vinter. Dermed så det en stund ut til at politiet ville bli uten sitt beste massekontrollerende fartsvåpen i sommer.

Men nå er tolv nye radarer bestilt fra Sverige, melder Gudbrandsdølen Dagningen. Og disse skal ifølge Ole Høiby i Utrykningspolitiet være operative på landets veier i slutten av juni måned, etter at politifolk fra hele landet har vært på kurs for å lære seg å betjene det inntektsbringende og fartsforebyggende instrumentet.

(NTB)