– De første ni månedene med dette tilbudet var det ikke en eneste person innom arresten med rene rusproblemer eller psykisk sykdom. Alle som havnet på glattcelle hadde begått en eller annen form for kriminell handling, sier kommuneoverlege i Trondheim Helge Garåsen.

Fredag skrev Bergens Tidende om en 49 år gammel mann som har anmeldt Hordaland politidistrikt etter han havnet i arresten med sterk angst og klaustrofobi. Svært mange mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer havner på glattcelle fordi det ikke er plass til dem andre steder.

I Trondheim har politiet startet et samarbeid med kommunen for å kunne gi et bedre tilbud til denne gruppen. Lyse, luftige rom med til sammen seks senger står til enhver tid klar til å ta imot de som ikke klarer å ta vare på seg selv, men ikke hører hjemme i politiarresten. Omsorgsarbeidere og sosionomer utgjør arbeidsstokken.

Er svært fornøyd

– Utgangspunktet vårt er at det er uverdig å bli satt på glattcelle uten å ha gjort noen straffbare handlinger, sier Garåsen.

Sengeplassene er fordelt mellom to institusjoner i Trondheim sentrum.

– Noen synes kanskje det høres lite ut med seks plasser, men til nå har det vært tilstrekkelig. Enkelte netter er det ingen som benytter seg av tilbudet, mens det andre ganger er helt fullt. Vi registrerer at behovet er størst om sommeren og når det nærmer seg helg, sier kommuneoverlegen.

Så langt er erfaringene utelukkende positive.

– Jeg vil anbefale andre denne ordningen ubetinget. Det har selvsagt vært enkelte tilfeller av bråk, men det hører til sjeldenhetene. Tilbakemeldingene fra brukerne er også utelukkende positive, sier Garåsen.

– Vi har forsømt oss

Helsebyråd Trude Drevland vil svært gjerne prøve å få i gang et tilsvarende prosjekt i Bergen.

– Vi har åpenbart forsømt oss når det gjelder bruken av glattcelle overfor psykiatriske pasienter og rusmisbrukere. Derfor er det viktig at vi snarest mulig finner løsninger på dette problemet. Det trenger ikke å ta lang tid før vi har et tilbud på plass, sier hun.

Etter at Bergens Tidende skrev om bruken av glattcelle fredag, tok helsebyråden umiddelbart opp saken med sin administrasjon. Til uken vil hun diskutere glattcellebruken med politiet.

– Jeg er ikke begeistret for at folk som ikke har noe i arresten å gjøre likevel plasseres der, sier Drevland.

Politioverbetjent Paal Thorbjørnsen ved Bergen sentrum politistasjon er kjent med det vellykkede prosjektet i Trondheim. Også han er svært positiv til et tilsvarende tilbud i Bergen.

– Dette virker veldig flott. Altfor mange av dem som blir satt i arresten hadde trengt et helt annet omsorgstilbud enn det vi klarer å gi dem, sier han.

FAKSIMILE fra BT fredag.