På juss er skippertak like før eksamen omtrent umulig. Det samme er halvsoving på forelesningene.

— Hver torsdag møtes vi i grupper og får utdelt oppgaver vi skal skrive til mandag. Hvis vi ikke deltar på 75 prosent av gruppene, får vi ikke ta eksamen, sier Mari Steine (20) og Kristian Strømsnes (23), andreårsstudenter.

Den ferske Stud.mag.-undersøkelsen viser at jusstudentene er best forberedt. I tillegg har de en av de lengste arbeidsukene, med 33,8 timer.

Tradisjonelle forelesninger har studentene bare i begynnelsen av hvert kurs. Ellers jobber de i grupper, skriver oppgaver og kommenterer andres arbeid frem til endelig skoleeksamen. Før jul skrev Mari, Kristian og de andre studentene på andreåret 13 oppgaver hver.

Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) er kommet langt i omleggingen til Kvalitetsreformens prinsipper. For to år siden ble de belønnet med en million kroner og Utdanningskvalitetsprisen fra Utdanningsdepartementet for det nye undervisningsopplegget.

— Jeg føler at det er slappere på andre fag, med mer skippertak, sier Mari.

Karakterfokuset er stort fra første dag. Advokatjobb er drømmen for mange, få ønsker seg saksbehandlerjobb i kommunen. For å få jobb som trainée i et advokatfirma eller bli advokatfullmektig må studentene ha karakterene A eller B - hvis ikke pappa har eget firma, da.

Så det er bare å jobbe.

LANGE DAGER: Det blir lange dager for Mari Steine (20) og Kristian Strømsnes (23) på jusen. I tillegg har begge studentverv. FOTO: ØRJAN DEISZ