Fiskeriminister Otto Gregussen avviste i Stortingets muntlige spørretime i dag at vedtaket om å tillate eksport av hvalprodukter var første steg på veien mot økte kvoter, slik blant andre Kystpartiets Steinar Bastesen hadde håpet på.

-Vi baserer våre kvotebeslutninger på vitenskapelige råd fra Den internasjonale hvalfangstkommisjonen. Dette har vært med på å skape størst mulig ro i hvalsaken, sa fiskeriministeren.

Steinar Bastesen, som benyttet anledningen til å rose fiskeriministeren enda en gang for vedtaket om å oppheve eksportforbudet, ville også vite om regjeringen kunne tenke seg å kutte ut støtten til organisasjoner som er motstandere av norsk hvalfangst. Dette gjelder blant annet WWF.

Gregussen kunne ikke tenke seg det.

-Vi har en åpen holdning, og vi vil fortsatt høre på og ta imot råd også fra miljøorganisasjonene, sa han.NTB