Sykepleierne har ikke fått fem øre igjen for sin seks uker lange streik i vinter. Slaatten sier at kjennelsen fra nemnda skrur opp forventningene til lønnsoppgjøret med Arbeidsgiverforeningen NAVO.

-Vi har fått gjennomslag for prinsipper, men ikke penger. Sykepleierne er sinte og skuffet, sier Slaatten til NTB.

Hun ber NAVO bruke lønnsoppgjøret til å legge et lønnsnivå som bidrar til å rekruttere og beholde sykepleiere.

-Kjennelsen innebærer at alle som et utgangspunkt minst må løftes til

statens nivå. Fordi Rikslønnsnemnda ikke har lagt penger til prinsippene vil kjennelsen bare øke sinnet og skuffelsen, sier Slaatten.

Hun sier at Sykepleierforbundet har fått gjennomslag for at det skal være én sentral tariffavtale med et felles minstelønnsnivå, og at NAVO Helse er et eget tariffområde.

NAVO fornøyd

NAVO-direktør Lars Haukaas er fornøyd med Rikslønnsnemndas kjennelse, som legger til grunn at Sykepleierforbundets eksisterende tariffavtaler videreføres. Det betyr at Sykepleierforbundet får samme avtale med Arbeidsgiverforeningen NAVO som de rundt 40 andre organisasjonene i sykehussektoren, og samme utgangspunkt foran lønnsoppgjøret.

Konklusjonen i Rikslønnsnemnda lyder slik:

-Som tariffavtale mellom NAVO og Norsk Sykepleierforbund fra 1. januar til 31. mars 2002 legges til grunn tilbudet fra NAVO i brev av 20. desember 2001 til Norsk Sykepleierforbund.

-Det er greit å ha klarhet i dette, og greit at vi har fått gjennomslag for vårt syn. Men problemene er ikke løst, og det blir ikke noe enkelt oppgjør. Det er 40 ulike organisasjoner som kommer innenfor et nytt forhandlingssystem og skal ha nye tariffavtaler, sier Lars Haukaas til NTB.

Seks uker

Den seks uker lange sykepleierstreiken ble avblåst 6. mars. Kommunalminister Erna Solberg varslet tvungen lønnsnemnd fordi helsemyndighetene ikke lenger kunne utelukke at videre streik ville medføre fare for liv og helse.

Mer enn 16.000 planlagte operasjoner, behandlinger og utredninger var utsatt ved de 28 sykehusene som var i streik, og køene hopet seg opp. Streiken omfattet 221 sykepleiere de første dagene, men ble deretter opptrappet nesten ukentlig slik at over 1.300 sykepleiere var i streik da den ble avblåst.

Bakgrunnen for streiken er at alle sykehus fikk statlig eierskap ved nyttår, slik at tariffavtalene med de sykehusansatte måtte reforhandles. Sykepleierforbundet ville ha alle sykepleiere opp på lønnsnivået for de tidligere statlige sykehusene, noe som ville kostet rundt 400 millioner kroner. For spesialsykepleiere utgjør lønnsforskjellen 40.000 kroner.

Arbeidsgiverforeningen NAVO ville videreføre de tre sykepleieravtalene med Kommunenes Sentralforbund (KS), Oslo kommune og staten, og viste til at de andre arbeidstakerne i sykehussektoren hadde godtatt en forlengelse av de gamle tariffavtalene.

Ettersom de to partene ikke ble enige om ny tariffavtale, gikk sykepleierne ut i streik.

(NTB)