— Jeg har ikke tro på den måten å drive politikk på, sier fylkesleder Sveinung Valle i Hordaland Ap til BT.

Han er dermed på kollisjonskurs med Lisbeth Berg-Hansen, som både er fiskeriminister og leder i Nordland Ap. Hun varsler at alle som skal på landsmøtet fra hennes fylke, skal stemme for konsekvensutredning.

— Har du takket ja til å representerer Nordland Ap på landsmøtet, må du også stille deg bak de vedtakene som fylkeslaget har fattet. Det handler om demokrati, sier Berg-Hansen til NRK.

Alle står fritt

Den linjen velger verken Sveinung Valle i Hordaland eller hans kollega Nils P Støyva, som leder Ap i Sogn og Fjordane. De vil begge la sine delegater stemme etter egen overbevisning i spørsmålet om konsekvensutredning i de omstridte områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

— Vi har ikke tradisjon for å binde våre delegater til landsmøtet, sier Sveinung Valle, som formelt viser til Per Rune Henriksen, som er delegasjonsleder for Hordaland 21 utsendte.

— Jeg er enig med Sveinung, skriver statssekretær Henriksen i en sms til BT.

Både han, som sitter i olje- og energidepartementet, og fylkesleder Valle fra Lindås, er for å åpne områdene i nord for konsekvensutredning.

Det var også flertallet på årsmøtet, mens Arbeiderpartiet i Bergen sa klart nei på sitt årsmøte.

Nå står altså alle fritt, enten de er for eller mot petroleumsvirksomhet i nord.

Ikke egen sak

I Sogn og Fjordane har Arbeiderpartiet ikke behandlet saken på sitt fylkesårsmøte, opplyser leder Nils P. Støyva.

- Hvorfor ikke, dette er vel en av de viktigste sakene på Aps landsmøte i år?

— Det var ingen av kommunelagene so tok saken opp på årsmøtet vårt, og dermed ble det ingen sak.

Men fylkesstyret vårt har med klart flertall sagt at vi er positive til åpning. Vi binder heller ikke delegasjonen fra Sogn og Fjordane til å stemme etter styrets syn.

- Hvor mange sender dere?

— Vi har 11 delegater på landsmøtet.