Regnskapet i første kvartal viser et tap på 73,3 millioner norske kroner etter skatt, mens tapet var på 118 millioner i fjerde kvartal 2000.

Inntektene er redusert med 8,8 millioner norske kroner fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år, og var på 38,2 millioner kroner i første kvartal.

–Bemanningskuttene vil bli relativt jevnt fordelt over hele konsernet, men med noe høyere kutt i Danmark, opplyser konsernsjef Birger Steen til NTB. Det er 274 ansatte i hele konsernet, og 84 ansatte i Norge.

Av de 84 i Norge jobber 45 med driften av SOL, 11 i konsernadministrasjonen, og 28 i Din Side, som er et eget selskap. Administrerende direktør Kristin Skogen Lund opplyser til NTB at den norske avdelingen allerede har gjennomført sin del av nedbemanningen, dels ved naturlig avgang. Derfor vil ingen av de ansatte bli sagt opp nå.

Markedet for onlineannonsering har falt med 10-15 prosent fra første kvartal 2000. SOL er fornøyd med at selskapet har økt sin markedsandel i et fallende marked, fra 10 til 11 prosent. Selskapet har også økt inntekten med rundt 1,5 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i fjor.

Om inntektene svikter, så har antall månedlige brukere økt med 11 prosent og antall daglige sidevisninger har økt med 20 prosent i forhold til fjerde kvartal i fjor.

NTB